Stichting Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek

Vrienden van de Stichting dragen de Stichting Kamermuziek Oosterbeek een warm hart toe. Zij ondersteunen de Stichting financiëel in hun streven om jaarlijks een aantal kamermuziek concerten te organiseren van een hoog muzikaal niveau voor een betaalbare toegangsprijs.

Vrienden doen dit door zich (voor een aantal jaren) te binden aan de Vriendenstichting. De minimale jaarlijkse bijdrage als Vriend is € 25,-.

Voor meer informatie over Vrienden ga naar Vriend.