Doelstelling als culturele instelling

Terug naar ANBI

De doelstelling van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek (voorheen Raadzaalconcerten) is het laten geven van kamermuziekconcerten door beroepsmusici voor de inwoners van de Gemeente Renkum en omstreken. Zij tracht haar doel te bereiken door het organiseren van minimaal vijf concerten in de Vredebergkerk (tot april 2015 in de Raadzaal van het Gemeentehuis van Renkum) in Oosterbeek.
Uitgangspunten hierbij zijn dat:
  • het artistiek niveau zo hoog mogelijk is;
  • de concerten voor een breed publiek toegankelijk moeten zijn door de toegangsprijs zo laag mogelijk te houden;
  • met behulp van vrijwilligers de mindervaliden in de Gemeente begeleid worden zodat zij de concerten kunnen bijwonen.
Verder het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kamermuziek als cultuurgoed
Aan de mens wordt een geest toegeschreven. De wijze waarop de mens omgaat met zijn geest heet in het spraakgebruik cultuur, waarbij de mens waarnemingen doet in de vorm van naar zichzelf kijken, naar zijn leefgemeenschap, naar zijn belangen, het onverklaarbare onder ogen zien en daarin verbanden en logica zoeken. Om deze waarnemingen met elkaar in verband te brengen is het nodig zich te uiten en een probaat middel daarvoor is te vinden in de kunsten. Evenals bij beeldende kunst, religie, wijsbegeerte, theater, dans en letterkunde dient muziek als uiting van het gevoelsleven; de weergave en beleving van sferen in vele verschijningsvormen zoals kerkmuziek, opera, militaire muziek, het popconcert, het levenslied, het symfonische concert, en de kamermuziek.

De kenmerken van kamermuziek zijn kristalhelder: kleine bezetting, ruimte voor uitontwikkelde klank en klankcombinatie, speelse melodielijnen, strakke herkenbare vormgeving, met ruimte voor persoonlijke interpretatie van de uitvoerende kunstenaars. Zoals men een symfonie kan zien als vlagvertoon kan men de kamermuziek beschouwen als een rijk gedetailleerd miniatuurtje.

Het beoefenen en uitvoeren van kamermuziek is een van de vele vormen van cultuurbeoefening.